Til portrætkunstnere i Norden

I 2015 vil Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot igen afholde den nordiske konkurrence Brygger J.C. Jacobsens Portrætpris. Det er femte gang, at prisen uddeles til en nordisk kunstner, som har givet en spændende kunstnerisk behandling af spørgsmål om virkelige menneskers identitet og personlighed, uanset om denne behandling har taget form af et maleri, en skulptur, en video, en installation eller et lydkunstværk.

Første præmien er på 85.000 danske kroner
Anden præmine er på 35.000 danske kroner
Tredje præmien er på 15.000 danske kroner

Du kan tilmelde dit kunstværk til konkurrencen her på hjemmesiden. Sidste frist er 20. december 2014. På hjemmesiden kan du også læse konkurrencens regler, retningslinjer for indlevering af værk, samt tidsplan for konkurrencen og dato for udstillingsåbningen i 2015. Konkurrencen er i år også åben for kinesiske portrætkunstnere.