Regler og retningslinjer Carlsbergfondets Portrætpris uddeles til vinderne af den nordiske portrætkonkurrence, der arrangeres af Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Konkurrencen har til hensigt at stimulere interessen for portrættet blandt kunstnere og i offentligheden. Konkurrencen henvender sig til alle kunstnere i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Grønland, Færøerne, Island. Ved portræt forstås en gengivelse af en bestemt person. Det behøver ikke at være naturalistisk, men skal søge at karakterisere personen som individ. Midlerne til denne gengivelse er kunstnernes frie valg. Værket skal være baseret på mindst én session ansigt til ansigt med den portrætterede.

Hver kunstner kan tilmelde et portræt til konkurrencen. Et portræt kan bestå af en serie værker, så længe serien har et tema og så længe at serien ikke overskrider de retningslinjer fastsat for mål og vægt. Undgå indramning med glas. Benyt i stedet plexiglas. Video- og DVD-værker skal indsendes på disc og kunne afspilles direkte fra såvel PC som DVD-afspiller.

Restriktioner Værkets samlede størrelse må for todimensionelle værker ikke overstige 2,0 x 2,0 x 0,25 meter, for tredimensionelle værkers vedkommende 1,0 x 1,0 x 1,75 meter. Værker på over 50 kg accepteres ikke. Værker med organiske materialer med kort levetid kan ikke modtages. Værker udført før 1. januar 2015 accepteres ikke Ansatte ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg og tidligere vindere af konkurrencen kan ikke deltage i konkurrencen.

Tilmelding Tilmelding for nordiske kunstnere sker fra hjemmesiden i tidsrummet fra 1. juni 2016 til 9. januar 2017. Udfyld tilmeldingsskemaet og upload et elektronisk fotografi af værket (læse instruktioner på siden). Ved tilmeldingen får værket et ID nummer, som kunstneren modtager på email. ID nummeret skal bruges som reference og opbevares af kunstneren. Samme ID nummer vil følge værket i juryfasen, hvor kunstnerens navn er anonymiseret for juryens medlemmer. Videokunst tilmeldes også på hjemmesiden, men herefter indsendes 5 diske til Det Nationalhistoriske Museum med tydeligt påskrevet ID nummer.

Praktiske informationer Retningslinjer for hvordan nordiske kunstnere indleverer portrætter til konkurrencen kan findes på denne hjemmeside.

Portrætpriser Juryen udvælger prisvinderne samt de portrætter som skal indgå i udstillingen Portræt Nu! – Carlsbergfondets Portrætpris. 1. pris – Brygger Jacobsens Portrætpris på 85.000 DKK 2. pris – 35.000 DKK 3. pris – 15.000 DKK Publikumspris – 10.000 DKK Innovationspriser – 30.000 DKK. Juryens beslutning kan ikke appelleres.