“Freeze” – 2. pris, 2009

PN_Freeze

Elly Prestegård (* 1951)
Norge
FREEZE
Fotografi digitalt tryk
40 x 60 cm
2008
Kunstnerens eje

Juryen tildeler den norske kunstneren Elly Prestegård 2. prisen med følgende begrunnelse:

Fotografiet FREEZE viser en ung gutt som holder et isflak foran ansiktet. Han holder i flaket med begge hender. Isen er ruglete, har flere sprekker, og noen steder
har den smeltet. Den har to hull der gutten kan, ikke bare se, men observere verden. Han gransker verden gjennom et isflak. Bildet overrasker og forundrer. Den unge gutten ser ikke umiddelbart tillitsfull ut, heller engstelig og anspent. Isflaket virker som en midlertidig beskyttelse mot verden der ute. Han stenger store deler av verden ute og isen blir som et filter, men han kan allikevel ikke fortrenge den verden han etter hvert blir en del av selv.
Isflaket danner et skille mellom barnets verden og de voksnes verden. Tryggheten gutten føler bak flaket er midlertidig, kanskje av svært kort varighet. Allikevel holder han flaket fast med begge hender og har på den måten en viss kontroll. Han kan forbli i barndommen og han kan fortsatt la fantasi og lek styre tilværelsen.
Men et isflak er et skjørt materiale som når som helst slår sprekker eller renner bort. Slik er det også med barnets verden. Barndommen er en skjør konstruksjon og mulighetene for at denne delen av et liv kan bli av alt for kort varighet, forstyrres eller ødelegges er alltid til stede. Barnets mot, tillit og glede blir lett forstyrret.
Prestegårds arbeid forteller på en original måte om trygghet, beskyttelse og kanskje noe om styrkeforholdet mellom barnets uskyld i møte med de virkelige realiteter. I det øyeblikket bildet er tatt har barnet full kontroll på begge verdener sin egen, barnets, og virkeligheten utenfor.
Bildet sier også noe om hvordan barnet ubevisst søker å beholde noen av elementene fra lek og fantasi gjennom hele livsløpet. Hvordan en slik ballast kan være en styrke og fruktbar kilde å øse av senere i livet. Isflaket skiller to virkeligheter den sikre og gjenkjennelige og den ukjente og utfordrende.
Elly Prestegårds arbeid er et fotografi som er overført til Photoshop og så bearbeidet digitalt. Det umiddelbare og direkte i fotografiet blir videre utdypet og vektlagt gjennomden digitale prosessen, der refleksjon og bearbeiding overtar. Øyeblikket der den unge gutten holder isflaket er frosset fast, deretter blir lag på lag lagt til, og slik antydes den unge gutten og vår alles fortelling.

Janike Sverdrup Ugelstad