Kunstskolen for voksne udviklingshæmmede – juryens specialpris, 2013

Web_Birgit Neja Jensen_specialpris_billede fra en serie på 9 billeder

Birgit Neja Jensen (* 1952) (Juryens specialpris)
Danmark

Kunstskolen for voksne udviklingshæmmede

Acryl på papir
9 værker
32 x 44 cm
2012

Juryen tildeler den danske kunstner Birgit Neja Jensen en specialpris med følgende begrundelse:
Birgit Neja Jensen er repræsenteret i konkurrencen Portræt Nu! med en serie portrætter af hendes venner og studerende fra Kunstskolen for voksne med indlæringsvanskeligheder i København. Jeg synes, disse værker fortjener at blive anerkendt som fremragende – på grund af den autentiske psykologiske oplevelse, de giver beskueren. I sin stræben efter at give et umiddelbart indtryk af modellerne har kunstneren afstået fra at bruge samtidskunstens retorik eller en symbolisme lånt fra klassisk europæisk portrætkunst. Hun er også langt fra at følge nogen stilkonventioner. Rent formelt ligger hendes værker tæt på ekspressionismen – men man skal bemærke deres mangel på kulturelle konnotationer, som ellers er standard i det 20. århundredes ekspressionistiske kunst.
Disse værker kan altså ikke fortolkes ved at tyde velkendte kulturelle koder. Vi er nødt til at foretage nogle gætterier, især af psykologisk art, stole på vores intuition og løbe en risiko for at tage fejl – hvilket er ret sjældent i vore dage. Når vi taler om samtidskunst, referer vi ofte til en kontekst, som er eksplicit udtrykt i kunstnerens egen forklaring eller stammer fra konceptet bag en udstilling.
Hvad kan vi så sige om disse portrætter? Linjernes skrøbelighed og uforudsigelighed minder om oplevelser med at tegne med gamle computerprogrammer, men de er alligevel fulde af liv og drama. Modellerne bliver præsenteret for beskueren på en meget åben måde; de har simpelt hen ikke nogen steder at gemme sig i det rum, som kunstneren har skabt. Dette rum er præget af en fuldstændig mangel på lys-og-skygge-graduationer og på et samlet perspektiv. Den verden, som Birgit Neja Jensens modeller lever i, har ingen skygger og skjulte hjørner. Den mangler også detaljer, som kunne aflede vores opmærksomhed fra de enkelte personer. De klare og intense farver i de abstrakte baggrunde, som snarere afviser blikket, end de trækker det ind i billedernes dybde, forstærker dette indtryk. Enten vi vil eller ej, ender vi ligesom kunstneren med at fokusere vores opmærksomhed på billederne af de portrætterede personer.
De portrætterede mænd og kvinder har tydeligvis mærket, hvordan kunstneren koncentrerede sin opmærksomhed om dem. De udstråler en følelse af anspændelse og indre strid. Lighederne mellem deres stillinger og deres noget kunstige præg antyder, at det at sidde model var vanskeligt for dem rent psykologisk. Deres smil virker lidt forvirrede, og nogle af dem prøver at se væk. Men modellernes anspændthed synes at være forårsaget af, at de er usikre, men ikke bange eller forlegne. Kunstneren skaber i hvert fald en gennemgående positiv stemning ved at bruge intense lokale farver, som giver personerne vitalitet og samtidig gør billederne ret dekorative. Man får indtryk af, at skabelsen af disse portrætter for begge parter – kunstneren og hendes modeller – var en betydningsfuld og meget følelsesladet oplevelse.
Serien består af ni portrætter. Ophængt i tre rækker med tre i hver, malet på papirark af samme størrelse, udgør de en struktur, som ikke kun minder om traditionelle portrætgallerier, men også om andre rektangulære strukturer, som følger os gennem hele livet. For eksempel skolen – vi husker alle gruppebillederne af de klasser, vi har gået i. Birgit Neja Jensen maler også sin skolegruppe, men hvert af portrætterne i serien er værdifuldt og udtryksfuldt i sig selv. Her vinder det individuelle over det kollektive og psykologien over symbolismen. Dette gør hendes værk romantisk, samtidig med at det rejser spørgsmålet om den levende psykologiske oplevelses plads i nutidens kunst. Hendes portrætter beviser, at noget sådant stadig er muligt, og derfor er de vigtige.

Michael Ovchinnikov

6O8A4997

Fra venstre mod højre: Carlsbergfondets formand Flemming Besenbacher, prisvinder Birgit Neja Jensen og jurymedlem Michael Ovchinnikov. I Riddersalen på Frederiksborg Slot, maj 2013.